Jak funguje stavový automat

UniBOX moduly typu SM májí jako jádro řízení stavový automat. Tento automat je možné nastavit podle potřeby a vytvořit tak vlastní funkčnost modulu přesně na míru požadavkům. Ale jak vlastně stavový automat funguje a jak se s ním dá vytvořit potřebná funkce? Na tuto otázku se zde pokusíme odpovědět.

Stavový automat je velmi a velmi zjednodušený počítač, který dokáže na základě předchozích kombinací vstupů nastavit výstup do požadovaného stavu nebo funkce. Jeho výhodou je paměť předchozích kombinací vstupů na rozdíl od kombinačního bloku LB, kde se výstup nastavuje pouze podle aktuálních hodnot na vstupu bez ohledu na předchozí kombinace. Stavový automat tak poskytuje další dimenzi v nastavování UniBOX modulů.

Stavový automat se skládá ze stavů a z přechodů mezi stavy. Jednotlivé stavy definují výstupní funkci – to co se objeví na výstupech modulu. To znamená, že každý stav může výstupy nastavit jinak.

Mezi jednotlivými stavy lze přecházet a tím měnit nastavení výstupů. Přechody mezi stavy jsou iniciovány aktivací vybraných vstupů. Lze tak například aktivací vstupu A donutit přejít stavový automat ze stavu 1 do stavu 2 a tím změnit stav výstupů definovaných ve stavu 1 do stavů definovaných stavem 2. Tyto přechody nejsou pevně nastaveny, ale lze je libovolně volit a vytvářet pomocí přechodové tabulky. V přechodové tabulce se vždy nastavuje cílový stav, v hlavičce tabulky je výchozí stav a jednotlivé řádky říkají, jakým podmětem na vstupu se do nastaveného stavu bude přecházet.

Příklad použití stavového automatu

Typickým příkladem použití stavového automatu může být jednoduché zabezpečovací zařízení. Nadefinujete si potřebné stavy. Zde tedy stav vypnuto, stav zapnuto, stav poplach. Pro rozšíření by se dal definovat i stav příchod a odchod ale pro jednoduchost je vynecháme. Pro definované stavy provedeme nastavení výstupů. Ve stavu poplachu budeme chtít aktivovat výstup pro sirénu a ve stavu zapnuto výstup pro optickou signalizaci zapnutého zabezpečovacího systému. Pro efekt lze nastavit výstup cyklický, aby optická signalizace blikala. Tím máme nadefinované výstupy a stavy.

Nyní můžeme automatu vdechnout život definicí přechodů mezi stavy. Budeme k tomu využívat dva vstupy. První citlivý na sestupnou hranu druhý citlivý na vzestupnou hranu. Jeden připojíme na tlačítko nebo kódový zámek, řekněme vstup A. Tím se bude zabezpečovací systém vypínat a zapínat. Druhý použijeme pro detektor, řekněme B.

Přechody budou nyní definovat, jak se má chovat automat v momentě aktivace jednotlivých vstupů.

  • Aktivace: přechod ze stavu vypnuto do stavu zapnuto aktivací vstupu A
  • Deaktivace: přechod ze stavu zapnuto do stavu vypnuto aktivací vstupu A
  • Poplach: přechod ze stavu zapnuto do stavu poplach aktivací vstupu B
  • Deaktivace při poplachu: přechod ze stavu poplach do stavu vypnuto aktivací vstupu A. Je to nutné jinak by zabezpečovací systém nešel při poplachu vypnout
  • Omezení poplachu: přechod ze stavu poplach do stavu zapnuto aktivací časovače T1. Je to nutné, jinak by alarm houkal na věky věků. Po vypršení časovače dojde k jeho aktivaci a tím se poplach ukončí a začne se opět hlídat.

Takto nastavený automat bude plně fungovat jako běžný jednoduchý zabezpečovací systém s jedním detektorem. Pokud použijete bezdrátový modul UniBOX RF, získáte bezdrátový zabezpečovací systém s možností připojení několika detektorů a ovládacích klíčenek.

Možnosti automatu jsou omezeny pouze vaší fantazií, počtem stavů a počtem přechodů. K jeho vytvoření nemusíte umět žádný programovací jazyk, stačí mobilní telefon a modul UniBOX SM.