Jak kalibrovat IR senzor UniBOX modulu

UniBOX moduly se programují pomocí optického přenosu informací. To umožňuje snadné programování modulu kdekoliv, bez nutnosti připojování různých programátorů. Modul je galvanicky oddělen od programovacího zařízení. Programování tak lze provádět téměř každým chytrým telefonem.

Nevýhodou tohoto způsobu programování je ovlivňování procesu okolním světlem. Pro maximalizaci úspěšnosti programování je nutné IR senzor modulu kalibrovat na okolní světelné podmínky. A to vždy, když se znatelně změní okolní světelné podmínky.

Kalibrace se provádí vestavěným kalibračním obvodem podle následujícího postupu:

  1. Stiskněte a držte tlačítko dokud nezačne kontrolka trvale svítit.
  2. Nyní otočte potenciometrem tak, aby kontrolka trvale svítila, nikoliv blikala.
  3. Otáčejte pomalu zpět, dokud kontrolka nezačne blikat. Pozice kdy kontrolka z trvalého
  4. Stiskněte krátce tlačítko MODE pro ukončení kalibračního režimu.
Na co si dát pozor při kalibraci
  • Nezastiňte si IR senzor při kalibraci. Nejvhodnější je otáčet potenciometrem pomocí dlouhého šroubováku.
  • Nekalibrujte modul na přímém slunci nebo ve tmě. Nejvhodnější světelné podmínky jsou lehké šero nebo zatažená obloha.
  • Pokud modul kalibrujete pod umělým osvětlením, jako jsou zářivky, nemusí dojít ke správné kalibraci. Umělé osvětlení bliká o frekvenci 50Hz což může způsobit špatnou kalibraci
  • V případě problémů s kalibrací je vhodné použít k programování (ne ke kalibraci) zastiňovací trubičku. Ta zajistí odstínění okolního světla.