UniBOX SM-RF2

  • Vstupy: 2x drátové
  • Měření: teplota
  • Vyvážení: jednoduché, dvojté
  • Výstupy: OC a NO
  • Funkce: kombinační,automat

Systém přivolání pomoci

Bezdrátový systém pro přivolání pomoci v nouzi s možností rozlišení poplachu od detektoru. Dva svolávací signály ovládané bezdrátově.

Funkce automatu

Automat pro systém přivolání pomoci využívá 5 stavů. Výchozí stav 1, ve kterém je automat po většinu času. Stav 2 reaguje na vstup A a na výstupu aktivuje sirénu a kontrolku. Stav 3 reaguje na vstup B a přerušovaně aktivuje sirénu a kontrolku. Ze stavu 2 a 3 se odchází do stavu 1 po vypršení časovače T1 nebo opětovnou aktivací vstupu A. Stavy 4 a 5 se používají pro jedno a dvě houknutí. Do těchto stavů se vstupuje aktivací vstupu C a D. Přechod a návrat do stavu 1 je dán časovačem T2. Kombinací časovače T2 a výstupního časovače se dosáhne potřebného počtu houknutí.

Zapojení

Výstup X spíná napájení pro externí sirénu. Výstup Y spíná LED diodu proti GND. Vstup A se ovládá tlačítkem SOS, vstup B se ovládá požárním nebo plynovým detektorem. Vstupy C a D se ovládají kapesním ovladačem pro vyvolání svolávacího signálu.© 2018 ČIP Trading s.r.o.