Co je to UniBOX modul?

UniBOx moduly jsou programovatelné elektronické stavební prvky nabízející velkou míru konfigurovatelnosti přesně podle požadavku zákazníka. Jedná se zejména o spínací a ovládací moduly s několika vstupy a výstupy různých parametrů, které lze jednoduše nastavovat. UniBOX moduly jsou řízeny mikroprocesorem, jež zajišťuje řízení modulu a možnosti konfigurování.

Konfigurace modulů se provádí pomocí mobilního telefonu vybaveného konfiguračním programem. Konfigurací se nastaví jednotlivé parametry modulu a jeho vnitřní funkce.

Konfigurovatelnost modulů

UniBOX moduly jsou vybaveny optickým rozhraním pro konfiguraci. Lze je tak nastavit běžným mobilním telefonem vybaveným LED bleskem nebo optickým programátorem a potřebným konfiguračním programem. Konfigurační program přenese nastavovací řetězec do modulu. Tím dojde k aktivaci všech částí modulu.

Samotná konfigurace a sestavení konfiguračního řetězce se provádí na těchto webových stránkách. Pomocí formuláře pro vybraný modul lze nastavit jednotlivé periférie modulu a vygenerovat konfigurační řetězec.

Lze také vybrat z již přednastavených konfigurací a využít tak již hotové a odladěné nastavení.

Produkční řady

UniBOX moduly jsou vyráběny v různých provedeních od vestavného modulu až po standardizované DIN moduly. Jejich vnitřní funkce se dělí do několika níže popsaných skupin.

Logický blok - LB

UniBOX moduly označené LB nabízejí možnost vytvoření kombinačního řídícího modulu. Tento modul je schopen provádět logickou funkci včetně výstupního čítače pro každý svůj výstup. Lze tak zajistit kombinační ovládání připojených zařízení na základě nastavení vstupů.

Stavový blok – SM

UniBOX moduly označené SM obsahují stavový automat s možností definice přechodů mezi stavy na základě nastavení vstupů a vnitřních čítačů. Jednotlivé stavy mohou mít přiřazenou výstupní funkci pro ovládání připojených zařízení. Lze tak vytvářet i složitější řídící automaty k následnému ovládání

Bezdrátový blok – RF

UniBOX moduly označené RF nahrazují drátové vstupy za bezdrátové. K jednotlivým vstupům lze přiřadit periférie komunikující na frekvenci 433MHz a bezdrátově ovládat vnitřní funkce modulu. Nabízí se tak široká škála možností jak bezdrátově ovládat různá zařízení.