Přehled modulů UniBOX

Produkční řada konfigurovatelných modulů UniBOX obsahuje řadu různých typů modulů od funkčních bloků přes stavové automaty až ke komplexním bezdrátovým modulům. Níže je uvedený základní přehled modulů a jejich vlastností pro jednodušší výběr nejvhodnějšího modulu pro vaši aplikaci.

Hardwarové rozdělení

Moduly jsou kategorizovány podle provedení rozhraní. Existují drátové a bezdrátové moduly.

Drátové modly

Drátové moduly jsou vybaveny několika vstupy a několika výstupy. Nabízejí možnost sestavení různých funkcí, jejichž ovládání je řízeno nastavením vstupů. Na základě nakonfigurované funkce, poté ovládají jednotlivé výstupy.

  • Možné nastavení vstupů: detekce hladiny H a L, detekce hrany s rozlišením, dvojité vyvážení vstupu, teplotní čidlo
  • Možné natavení výstupů: spínací, rozpínací, impulzní, set impulzů, opakující se impulzy
Bezdrátové moduly

Bezdrátové moduly nabízejí rozhraní pro převod informací mezi drátovými IO a bezdrátovou komunikací. Lze tak aktivovat bezdrátově výstupy modulu na základě nastavené funkce, nebo přenést bezdrátově informaci o nastavení vstupů.

Bezdrátové moduly jsou schopny pracovat s různými detektory a ovladači pracující na frekvenci 433MHz.

Funkční rozdělení

Jednotlivé moduly jsou vybaveny vnitřní konfigurovatelnou funkcí, která zajišťuje celkovou funkci modulu. Typ této funkce záleží částečně na typu hardwarového provedení modulu. A to zejména u vstupů a výstupů, které lze nastavovat na základě jejich fyzických parametrů.

Samotná vnitřní řídící funkce může být ve formě logického bloku nebo ve formě stavového automatu.

Logický blok - LB

UniBOX moduly označené LB nabízejí možnost vytvoření kombinačního řídícího modulu. Tento modul je schopen provádět logickou funkci včetně výstupního čítače pro každý svůj výstup. Lze tak zajistit kombinační ovládání připojených zařízení na základě nastavení vstupů.

Stavový blok – SM

UniBOX moduly označené SM obsahují stavový automat s možností definice přechodů mezi stavy na základě nastavení vstupů a vnitřních čítačů. Jednotlivé stavy mohou mít přiřazenou výstupní funkci pro ovládání připojených zařízení. Lze tak vytvářet i složitější řídící automaty k následnému ovládání