Jak naprogramovat UniBOX modul

UniBOX moduly jsou vybaveny unikátní technologií programování pomocí světelného paprsku. Tato technologie dovoluje implementovat jednoduché rozhraní pro přenos dat jak na straně vysílače programátoru tak na straně přijímače modulu. Lze tak nastavit mnoho různých parametrů bez nutnosti připojování modulu k počítači nebo nastavování propojek. Programování probíhá bezkontaktně a lze je provést chytrým telefonem vybaveným bleskem.

Samotné nastavování jednotlivých parametrů UniBOX modulu se provádí přes webové rozhraní běžným prohlížečem internetových stránek. Vyplněním nastavovacího formuláře získáte konfigurační řetězec, který lze jednoduše přenést do modulu.

Základní postup pro programování UniBOX modulů je popsán níže. Případné odlišnosti od tohoto postupu naleznete přímo v nápovědě u jednotlivých typů modulů.

  1. Aktivace programového režimu – Provádí se jedním krátkým stiskem tlačítka mode na modulu. Pokud modul není vybaven tímto tlačítkem, je programovací režim aktivní po připojení napájení k modulu. Programový režim se automaticky ukončí po 10 sekundách nečinnosti (není detekována synchronizace od programátoru).
  2. Přenos konfiguračních dat – Přiložte mobilní telefon bleskem přímo nad IR senzor. Aktivujte programování na displeji telefonu. Je vhodné mít prostor mezi bleskem a IR senzorem zastínění od okolního světla. Zajistí se tím spolehlivější přenos konfiguračních dat.
  3. Kontrola nastavení – Po přenosu se provede automatická kontrola nového nastavení. Pokud je nastavení v pořádku, kontrolka blikne několikrát rychle za sebou. Pokud během programování došlo k problému, kontrolka bliká v intervalech. V takovém případě zůstává původní nastavení.
    3x blikne – chyba během přenosu konfiguračních dat
    2x blikne – chyba během synchronizace s telefonem
Jak zvýšit úspěšnost přenosu konfigurace

Modul se během přenosu konfigurace musí vyrovnat s okolním osvětlením, které způsobuje rušení. Zejména pak umělé osvětlení zářivkami generuje značné rušení. Přenos může narušovat sluneční paprsky svítící přímo na IR senzor. V takovýchto případech je nutné odstínit toto rušení odstíněním prostoru mezi telefonem a IR senzorem od okolního světla. Lze k tomu použít jakýkoliv nevodivý a neprůsvitný materiál. Například vložením krabičky nebo papírové roury.