Ochrana soukromí v aplikaci UniBOX Programmer

Aplikace UniBOX Programmer přistupuje k API fotoaparátu pouze z důvodu přístupu k LED blesku telefonu, používá blesk k přenosu konfigurace do modulů UniBOX. Aplikace neobsahuje funkce k pořizování audio nebo video záznamů ani funkce k jakémukoliv sběru osobních údajů žádným způsobem. Není pořizován žádný obrazový, zvukový ani datový materiál. Aplikace funguje plně autonomně a žádná data neodesílá výrobci aplikace.