Průvodce programování modulů UniBOX

Pro zjednodušení a rychlé seznámení s moduly UniBOX je připraven tento průvodce základního zprovoznění a prvního naprogramování modulu.

Výběr modulu

Moduly UniBOX se vyrábějí v různých modifikacích. Lze vybrat nejvhodnější modul podle požadovaných funkcí a způsobu použití. Vyrábějí se vysílací, přijímací nebo řídící moduly. Záleží také na způsobu napájení. Přehled modulů naleznete v sekci Přehled modulů UniBOX

Zapojení modulu

Před programováním je nutné modul připojit k napájení. Samotné zapojení vstupů a výstupů provádějte až po naprogramování. Nevhodnou volbou typu vstupu a jeho zapojení může dojít k poškození modulu. Jednotlivé způsoby zapojení naleznete v manuálu konkrétního modulu nebo v sekci Zapojování modulů.

Většina vstupů modulů pracuje na principu připojování GND ke vstupu. Vstup je v klidu v úrovni +5V a připojením přímo s GND dojde ke generování události na vstupu (hrana, úroveň nebo impuls). Zpracování závisí na nastavení vstupu.

Kalibrace IR senzoru

Před prvním použitím nebo při změně světelných podmínek je nutné modul kalibrovat na okolní světlo aby se odstranil jeho vliv.

 1. Stiskněte tlačítko MODE a držte jej, dokud nezačne trvale svítit kontrolka
 2. Otočte potenciometrem do polohy, ve které kontrolka stále svítí.
 3. Nyní otáčejte potenciometrem zpět až do bodu, kdy přejde kontrolka z trvalého svícení do blikání.
 4. Stiskněte tlačítko MODE k ukončení kalibrace

Při kalibraci dávejte pozor, aby nedocházelo k zastínění IR senzoru například rukou. Je vhodné použít například dlouhý šroubovák k otáčení potenciometrem. Podrobnější popis kalibrace naleznete v sekci Kalibrace IR senzoru

Nastavení požadované funkce

Nastavení UniBOX modulu se provádí přes webový formulář. Každý typ modulu má svůj vlastní formulář a nelze je kombinovat. Ve formuláři si lze vybrat požadované nastavení jednotlivých částí modulu. Případně lze zvolit již přednastavené funkce celého modulu.

Po výběru nastavení modulu stisknete tlačítko Vytvoř konfiguraci a tím se vygeneruje konfigurační řetězec obsahující nastavení modulu. Tento řetězec je nutné naprogramovat do modulu.

Naprogramování modulu

K programování lze využít jak USB programátor se softwarem pro osobní počítače tak některý z mobilních telefonů vybavený fotoaparátem s bleskem a systémem iOS nebo Android. Podrobnější popis programování naleznete v sekci Programování modulů

Programování přes PC
 1. Zapojte programátor do USB portu a nasaďte jej na IR senzor modulu
 2. Okopírujte konfigurační řetězec z webové stránky do vstupní řádky programu UniBOXProgrammer.
 3. Nastavte rychlost programování pro začátek na 150ms a 15pulzů
 4. Stiskněte tlačítko MODE na modulu a start v programu
 5. Vyčkejte, dokud nedojde k naprogramování modulu a potvrzení správnosti programování rychlým zablikáním kontrolkou.

Tím je do modulu přeneseno nastavení a lze připojit požadované periférie na vstupy a výstupy. Pokud dojde k chybě během programování. Konfigurace se neuloží a kontrolka bude periodicky blikat (2x nebo 3x).

Programování přes telefon

Programování modulů se provádí přes program UniBOX Programmer dostupný na Apple Store nebo na Android Marketu.

 1. Spusťte program UniBOX Programmer na vašem telefonu. Okopírujte do vstupní řádky konfigurační řetězec.
 2. Přiložte telefon bleskem přibližně 5cm nad IR senzor a zakryjte desku rukou tak aby byla šeru. Případně použijte programovací trubici.
 3. Stiskněte tlačítko Programovat na telefonu a tlačítko MODE na modulu. Při stisku dbejte na to aby se neměnily světelné podmínky a deska byla stále zakryta.
 4. Vyčkejte, dokud nedojde k naprogramování modulu a potvrzení správnosti programování rychlým zablikáním kontrolkou.

Tím je do modulu přeneseno nastavení a lze připojit požadované periférie na vstupy a výstupy. Pokud dojde k chybě během programování. Konfigurace se neuloží a kontrolka bude periodicky blikat (2x nebo 3x).