Zapojení periférií k UniBOX modulu

UniBOX moduly, zejména drátové dovolují připojovat různé periférie do vstupních a výstupních svorek. K modulům lze připojovat například sirény, detektory pohybu případně teplotní senzory. Možnosti jednotlivých modulů jsou blíže popsány u konkrétního UniBOX modulu.

Základem správné funkce periférie je její správné zapojení a odpovídající nastavení vstupu. Při připojování periférie je nutné vždy nejdříve modul správně nastavit na vhodný typ vstupu nebo výstupu. Pokud připojíte periférii k špatně nastavenému vstupu nebo výstupu může dojít k poškození periférie nebo modulu. Periférii vždy připojujte při odpojeném napájení modulu i periférie.

Teplotní senzor

UniBOX moduly dovolují připojit digitální teplotní senzor Dallas 18B20 s jednodrátovou sběrnicí. Tímto senzorem lze měřit teplotu v rozsahu -16 až +100 stupňů. Modul se připojuje do vstupní svorky nastavené na typ teplotní senzor. Maximální délka přívodu mezi senzorem a modulem by neměla přesáhnou 5 metrů pro spolehlivou funkci měření teploty.

Dvojitě vyvážený vstup

Dvojitě vyvážený vstup dovoluje přenést jedním vstupem dvě informace jako je například Alarm a Sabotáž. Tento typ vstupu se nejčastěji používá v bezpečnostní technice k připojení detektorů s ochranou proti sabotáži. Vhodným zapojením rezistorů dochází ke změnám napětí na vstupu a tím i rozlišení stavu vstupu. Konkrétní zpracování jednotlivých stavů závisí na UniBOX modulu.

Možné stavy vstupu

  • Klid - v tomto stavu jsou sepnuty oba spínače a vstup se považuje za neaktivovaný
  • Alarm – k tomuto stavu dojde rozpojením spínače Alarm. V modulu je považován za aktivaci vstupu.
  • Sabotáž – k tomuto stavu dochází v případě rozpojení spínače Sabotáž. K tomuto stavu také dojde při přerušení přívodu k periférii. V modulu je tento stav považován za aktivaci vstupu-X.

Rozlišování jednotlivých stavů se provádí vhodným zapojení rezistorů do obvodu periférie. Bez těchto rezistorů nebude vstup pracovat korektně. Vstup musí být nastaven na dvojitě vyvážený.