UniBOX SM-22

 • Vstupy: 2x drátové
 • Typ vstupů: úroveň, hrana, vyvážený, teplota
 • Citlivost vstupů: 100ms
 • Výstupy: 1x OC a 1x NO
 • Typ výstupů: aktivní, impulsní, cyklující
 • Výst.časovač: 1x 0-60 (ms, s, m, h)
 • Funkce: automat
 • Stavy: 5
 • Přechody: 15
 • Aut.časovač: 2x 0-60 (ms, s, m, h)

Ovládání garáže

Ovládání garáže jedním tlačítkem s automatickým zastavením po 40s.


Termostat s blokací

Termostatické řízení připojeného zařízení na základě teploty s možností blokace talčítkem.

Funkce

Modul UniBOX SM řídí připojené zařízení podle teploty získané digitálním senzorem Dalas DS18B20. Spínání připojeného zařízení lze blokovat stiskem tlačítka.

LED kontrolka indikuje stav měřícího systému:

 • Nesvítí: teplota je dostatečně vysoká, zařízení je vypnuto.
 • Svítí: teplota je nízká, zařízení je sepnuto
 • Bliká: zařízení je blokováno (vypnuto), nezáleží tedy na teplotě. Odblokovat ho lze stiskem tlačítka
Zapojení
 • Senzor teploty: typ DS18B20 připojený do vstupu B a do GND. Snímá teplotu. Přesné zapojení viz popis zapojování modulů.
 • Blokační tlačítko: zapojeno mezi vstup A a GND. Při stisku spíná vstup do GND
 • Indikační LED: zapojena do výstupu Y a GND. Nutno zapojit do série rezistor cca 1Kohm. Dále je nutné propojit propojku HIZ.
 • Ovládané zařízení: zapojeno do výstupu X. Lze spínat jakékoliv zařízení nepřevyšující technologické meze výstupu X.


GSM ovládání dveří

GSM ovládání vstupu dveří s opoučtěcím tlačítkem© 2018 ČIP Trading s.r.o.