UniBOX State Machine Block SM-22

Verze SW:4.6 Modul stavového automatu s pěti stavy. Dva konfigurovatelné vstupy s možností měření teploty a dvojtého vyvážení. Nastavitelné výstupy OC a NO.


Odkaz na tuto stránku.


Vstupní port A

Vstupní port B

Výstupní funkce stavu 1

Výstupní funkce stavu 2

Výstupní funkce stavu 3

Výstupní funkce stavu 4

Výstupní funkce stavu 5

Nastavení výstupů
NC NO

GND HIZ/12V
Přechodová tabulka
12345
A
Ax
An
B
Bx
Bn
T1
T2
SM Časovač T1
msek sek min hod
SM Časovač T2
msek sek min hod
Výstupní časovač
msek sek min hod
Ostatní nastavení