UniBOX SM-22 5V

 • Vstupy: 2x drátové
 • Typ vstupů: úroveň, hrana, vyvážený, teplota
 • Citlivost vstupů: 100ms
 • Výstupy: 1x OC a 1x NO
 • Typ výstupů: aktivní, impulsní, cyklující
 • Výst.časovač: 1x 0-60 (s, m, h)
 • Funkce: automat
 • Stavy: 5
 • Přechody: 15
 • Aut.časovač: 2x 0-60 (s, m, h)

Hlídač zavření dveří

Akustický signalizátor zapomenutých otevřených dveří. Možnost Blokace na 30 minut. Prodleva 30s do signalizace.

Funkce

Modul UniBOX SM hlídá zapomenuté otevřené dveře. Otevření a zavření detekuje pomocí magnetického detektoru. Pokud nejsou dveře uzavřeny do 30 sekund, začne houkat sirénka. Hlídání lze zablokovat tlačítkem na 30 minut. Poté se automaticky aktivuje opět hlídání.

LED kontrolka indikuje stav hlídače dveří:

 • Nesvítí: hlídání je aktivní.
 • Svítí: dveře jsou otevřené déle jak 30 sekund
 • Bliká: hlídání dveří je blokováno
Zapojení
 • Magnetický detektor: připojte jej do vstupu A a do GND. Při otevření dojde k rozepnutí. Při zavření dojde k sepnutí.
 • Blokační tlačítko: zapojeno mezi vstup B a GND. Při stisku spíná vstup do GND a aktivuje blokaci
 • Indikační LED: zapojena do výstupu Y a +. Nutno zapojit do série rezistor cca 3Kohm. Dále je nutné propojit propojku HIZ.
 • Siréna nebo bzučák: zapojeno do výstupu X. Lze spínat jakékoliv zařízení nepřevyšující technologické meze výstupu X.
Snížení spotřeby

Protože je celý obvod napájen z baterie, je vhodné po naprogramování otočit kalibrační potenciometr do prava. Sníží se tak spotřeba.© 2018 ČIP Trading s.r.o.