UniBOX State Machine SM-RF2

Verze SW:4.2 Modul bezdrátového stavového automatu s pěti stavy. Čtyři konfigurovatelné bezdrátové vstupy s až 8 prvků na každý vstup. Nastavitelné vstupy jako monostabilní nebo bistabilní. Nastavitelné výstupy OC a NO.


Odkaz na tuto stránku.


Vstupní přijímač A
Vstupní přijímač B
Vstupní přijímač C
Vstupní přijímač D
Výstupní funkce stavu 1

Výstupní funkce stavu 2

Výstupní funkce stavu 3

Výstupní funkce stavu 4

Výstupní funkce stavu 5

Nastavení výstupů
NC NO

GND HIZ/12V
Přechodová tabulka
12345
A
B
C
D
Bn
Cn
T1
T2
SM Časovač T1
msek sek min hod
SM Časovač T2
msek sek min hod
Výstupní časovač
msek sek min hod
Ostatní nastavení